తాజా వార్తలు బహుభార్వత్వం... ఏది సత్యం?... ఏది అసత్యం??         విజయవాడ హోటల్ లో అశ్లీల నృత్యాలు... 53 మంది అరెస్ట్!         తారీకు : 19-07-2018
 
ప్లాటీనం లేటెస్ట్.
బంగారపు ఉంగరం జిగేలుమని మెరిస్తే బావుంటుందని రాళ్ళు పొదిగినవే ఎంచుకుంటారు. అయిటే ఎన్నో నగలతో మ్యాచ్ అయ్యేలా అవ్న్గారం లో రంగురంగుల రాళ్ళు ఉండేలా చుసుకోమ్మంటున్నారు ఎక్స పర్ట్స్. కెంపులు వజ్రాల, నీలాలు, గోమేధకాలు మొదలైనవి రాళ్ళ ఉంగరం ఏ నగలతో అయినా సరిగ్గా మ్యాచ్ అవ్వుతుంది. అందుకే యునిక్ గా ఉంగరం ఎంహుకోవాలి. సంప్రదాయ వస్త్ర ధారణ కైతే పూర్తి పూర్తి బంగారపు ఉంగరం బావుంటుంది. అదే కాస్త ఫ్యాషన్ లుక్ రావాలంటే మాత్రం ప్లాటినం ఉంగరాలు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ సందర్భాన్ని బట్టి ఏ నగలతో అయినా, ఏ డ్రెస్ లో అయినా మ్యాచ్ అవ్వాలంటే నాలుగైదు రంగుల రాళ్ళు పొదిగిన చక్కని డిజైన్ ఎంచుకుంటే అందరి ద్రుష్టి ఉంగరం పైనే వుంటుంది.
బిగ్ బిజినెస్
శిక్షణ ఇక్కడే
అనారోగ్యమే
మూలం ఇక్కడ
ముందు డాక్టర్ సలహా
తల నొప్పి
దువ్వుకోవాలి
ఇవి డేంజర్
ఎంతో శక్తి
ఆల్ ఈజ్ వెల్
వ్యాపార రంగం
క్రీడలు
జీవనశైలి
నవనిర్మాణం
Copyright © 2016 Rajadhanivartalu.com | All rights reserved. Visitor No :307093                      Contact Us || admin@rajadhanivartalu.com