తాజా వార్తలు 20 వేల ఎకరాల్లో పచ్చిమేత         హోంగార్డులవి సివిల్‌ పోస్టులే         తారీకు : 23-04-2021
 
S. Madhu, Staff Reporter Near Temple Annavaram E.G
Annavaram E.G.Dt.
Annavaram
Andhra Pradesh
INDIA
9494210654
rajadhanivartalu@gmail.com

S. Madhu, Staff Reporter
Near Temple
Annavaram E.G.Dt.
Andhra Pradesh
INDIA
9494210654
info@rajadhanivartalu.com

Zakir hussain, Reporter
Guntur City
Guntur Dt
Andhra Pradesh
INDIA
92900 26538
info@rajadhanivartalu.com

Y.V.V. RAO, Reporter
Kanchikacherla Center
Kanchikacherla, Krishna Dt
Andhra Pradesh
INDIA
9666669189
info@rajadhanivartalu.com

V. Nageswara Rao, Staff Reporter
Baby centre shop no 15
Machilipatnam, Krishna Dt.
Andhra Pradesh
INDIA
094406 62699
info@rajadhanivartalu.com

HUSSAIN KHAN
CITY OFFICE - Gouthama Buddha Road
MANGALAGIRI
ANDHRA PRADESH
INDIA
9440662699
RAJADHANIVARTALU@GMAIL.COM

M.AZHAR, Senior Reporter
Nellur
Nellur , Nellur District
Andhra Pradesh
INDIA
8790598799
info@rajadhanivartalu.com

RAJADHANI VARTALU
FOUNDATION OFFICE 6-46/1
RAYAPUDI
ANDHRA PRADESH
INDIA
9440662699
RAJADHANIVARTALU@GMAIL.COM

Achyut A
Visakhapatnam
Visakhapatnam
Andhra Pradesh
India
7013702636
rajadhanivartalu@gmail.com

Ramu, Promotional Officer
HYDERABAD
HYDERABAD
Telangana
INDIA
9246169069
rajadhanivartalu@gmail.com

వ్యాపార రంగం
క్రీడలు
జీవనశైలి
నవనిర్మాణం
Copyright © 2016 Rajadhanivartalu.com | All rights reserved. Visitor No :1677790                      Contact Us || admin@rajadhanivartalu.com